10 Mar, Fri

4

OT

3

0:0 1:1 2:2 1:0

10 Mar, Fri

6

3

3:0 2:3 1:0

10 Mar, Fri

4

OT

3

1:0 1:2 1:1 1:0

10 Mar, Fri

4

3

2:0 2:2 0:1

11 Mar, Sat

3

2

0:1 2:0 1:1

11 Mar, Sat

2

4

1:1 1:0 0:3

11 Mar, Sat

2

4

1:2 1:1 0:1

12 Mar, Sun

6

3

2:1 0:1 4:1

12 Mar, Sun

3

0

0:0 2:0 1:0

12 Mar, Sun

1

OT

2

0:0 1:1 0:0 0:1

14 Mar, Tue

3

OT

4

0:1 2:0 1:2 0:1

14 Mar, Tue

5

3

1:2 1:0 3:1

16 Mar, Thu

2

OT

1

0:0 0:0 1:1 1:0

16 Mar, Thu

3

2

2:0 0:2 1:0

17 Mar, Fri

2

OT

1

1:0 0:1 0:0 1:0

17 Mar, Fri

2

0

0:0 0:0 2:0

18 Mar, Sat

5

4

2:1 3:3 0:0

18 Mar, Sat

2

1

0:1 1:0 1:0

19 Mar, Sun

4

3

3:0 0:2 1:1

19 Mar, Sun

3

2

0:1 2:1 1:0

Today

1

OT

0

0-0 0-0 0-0 1-0

21 Mar, Tue

Magnitogorsk (17:00 msk)

21 Mar, Tue

Yaroslavl (19:30 msk)

22 Mar, Wed

Vladivostok (12:30 msk)

22 Mar, Wed

Nizhny Novgorod (19:30 msk)

23 Mar, Thu

Magnitogorsk (17:00 msk)

23 Mar, Thu

Yaroslavl (19:30 msk)

24 Mar, Fri

Kazan (19:30 msk)

20.11.19. WHL Championship 2019-2020. SKIF (Nizhny Novgorod region) - KRS Vanke Rays (Shenzhen). Leah Lum, Yekaterina Ananyina. Photo credits: Grigory Sokolov20.11.19. WHL Championship 2019-2020. SKIF (Nizhny Novgorod region) - KRS Vanke Rays (Shenzhen). Leah Lum, Yekaterina Ananyina. Photo credits: Grigory Sokolov03.03.21. WHL Championship 2020-2021. Playoffs. Biryusa (Krasnoyarsk) - KRS Vanke Rays (Shenzhen). Sofya Sychyova, Emily Costales. Photo credits: Grigory Nakanalyuzhny03.03.21. WHL Championship 2020-2021. Playoffs. Biryusa (Krasnoyarsk) - KRS Vanke Rays (Shenzhen). Sofya Sychyova, Emily Costales. Photo credits: Grigory Nakanalyuzhny05.02.21. KRS Vanke Rays (Shenzhen) - Russia. Landysh Falyakhova, Leah Lum. Photo credits: Yury Kuzmin05.02.21. KRS Vanke Rays (Shenzhen) - Russia. Landysh Falyakhova, Leah Lum. Photo credits: Yury Kuzmin