1 Sep, Thu

Moscow (19:00)

2 Sep, Fri

Ekaterinburg (17:00)

2 Sep, Fri

Chelyabinsk (17:00)

2 Sep, Fri

Mytishchi (19:00)

2 Sep, Fri

Sochi (19:30)

3 Sep, Sat

Balashikha (14:00)

3 Sep, Sat

Minsk (16:30)

3 Sep, Sat

Saint Petersburg (17:00)

3 Sep, Sat

Moscow (17:00)

3 Sep, Sat

Nizhny Novgorod (18:00)

4 Sep, Sun

Ekaterinburg (14:30)

4 Sep, Sun

Chelyabinsk (14:30)

4 Sep, Sun

Mytishchi (17:00)

4 Sep, Sun

Sochi (17:00)

5 Sep, Mon

Balashikha (19:00)

5 Sep, Mon

Moscow (19:00)

5 Sep, Mon

Minsk (19:10)

5 Sep, Mon

Saint Petersburg (19:30)

Michael Garnett. Photo credits: Vladimir Bezzubov, Yury KuzminMichael Garnett. Photo credits: Vladimir Bezzubov, Yury Kuzmin" alt="c220d8b2a694fc976313af5b66ebe3f9.jpgMichael Garnett. Photo credits: Vladimir Bezzubov, Yury KuzminMichael Garnett. Photo credits: Vladimir Bezzubov, Yury Kuzmin" alt="3dac29090233f9cb20c22f4cf0e8e597.jpg