1 Sep, Thu

Moscow (19:00)

2 Sep, Fri

Ekaterinburg (17:00)

2 Sep, Fri

Chelyabinsk (17:00)

2 Sep, Fri

Mytishchi (19:00)

2 Sep, Fri

Sochi (19:30)

3 Sep, Sat

Moscow (13:00)

3 Sep, Sat

Balashikha (14:00)

3 Sep, Sat

Minsk (16:30)

3 Sep, Sat

Saint Petersburg (17:00)

3 Sep, Sat

Moscow (17:00)

3 Sep, Sat

Nizhny Novgorod (18:00)

4 Sep, Sun

Ekaterinburg (14:30)

4 Sep, Sun

Chelyabinsk (14:30)

4 Sep, Sun

Mytishchi (17:00)

4 Sep, Sun

Sochi (17:00)

5 Sep, Mon

Balashikha (19:00)

5 Sep, Mon

Moscow (19:00)

5 Sep, Mon

Minsk (19:10)

5 Sep, Mon

Moscow (19:30)

5 Sep, Mon

Saint Petersburg (19:30)

Igor Rudenkov, Valtteri Kemilainen. Photo credits: Maxim ShmakovIgor Rudenkov, Valtteri Kemilainen. Photo credits: Maxim ShmakovJesse Blacker, Spencer Foo. Photo credits: Anton BasanayevJesse Blacker, Spencer Foo. Photo credits: Anton BasanayevDanis Zaripov, Emil Garipov. Photo credits: Pavel TabarchukDanis Zaripov, Emil Garipov. Photo credits: Pavel TabarchukKirill Petkov. Photo credits: Dmitry BondarenkoKirill Petkov. Photo credits: Dmitry Bondarenko