17 Mar, Fri

2

OT

1

1:0 0:1 0:0 1:0

17 Mar, Fri

2

0

0:0 0:0 2:0

18 Mar, Sat

5

4

2:1 3:3 0:0

18 Mar, Sat

2

1

0:1 1:0 1:0

19 Mar, Sun

4

3

3:0 0:2 1:1

19 Mar, Sun

3

2

0:1 2:1 1:0

20 Mar, Mon

1

OT

0

0:0 0:0 0:0 1:0

20 Mar, Mon

0

4

0:2 0:1 0:1

21 Mar, Tue

2

OT

3

1:1 0:0 1:1 0:1

21 Mar, Tue

6

2

2:1 3:1 1:0

22 Mar, Wed

1

OT

2

0:1 1:0 0:0 0:1

22 Mar, Wed

3

5

2:1 0:0 1:4

23 Mar, Thu

1

4

1:1 0:1 0:2

23 Mar, Thu

1

3

0:1 1:0 0:2

24 Mar, Fri

1

2

0:0 0:2 1:0

Today

0

1

0-0 0-0 0-1

26 Mar, Sun

Vladivostok (10:00 msk)

27 Mar, Mon

Yaroslavl (19:30 msk)

Week 15 / 29 December 2012 / Game №491

Vityaz

Chekhov

Coach

Leonov Yury

3 1

2:1 1:0 0:0
Dinamo R

Riga

Coach

Abols Artis

29.12.2012 19:30

Vityaz Center

Chekhov

2200 Spectators

Games