Week 10 / 14 November 2012 / Game №304

Torpedo

Nizhny Novgorod

Coach

Jalonen Kari

2 3

1:2 0:1 1:0
Lev Pr

Prague

Coach

Kalous Jiri

14.11.2012 19:00

Nagorny Arena

Nizhny Novgorod

5500 Spectators