Avtomobilist

Yekaterinburg

Founded on

2006

Head coach

Martemyanov Andrei

Bolshakova st. 90, Yekaterinburg, Sverdlovsk Region, Russia, 620144
Phone: +7 (343) 283-03-33
priemnaya@hc-avto.ru

Info

Team Players Arena Store
Bolshakova st. 90, Yekaterinburg, Sverdlovsk Region, Russia, 620144

+7 (343) 284-44-44